อ.นำ เสขบุคคล ชี้ตัวอักษรนำหน้าชื่อ ส่งผลอย่างไรบ้างในปีจอ

อาจารย์นำ เสขบุคคล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาทักษามหายุคศาสตร์ โหราศาสตร์จันทรคติแบบโบราณ ได้เผยข้อมูล ตัวอักษรนำหน้าชื่อ ส่งผลอย่างไรบ้างในปีจอ ดังต่อไปนี้

ท่านที่เกิดวันจันทร์
สระนำหน้าชื่อ เช่น เอ แอ โอ จะทำให้เป็นคนขาดที่พึ่งที่อาศัย ขาดผู้อุปการะ ช่วยเหลือ มีสิ่งไม่ดี เจ้านาย ผู้ใหญ่ให้โทษ
อักษรวรรค ก ข ค ง นำหน้าชื่อ บริวารทำให้เกิดความเดือดร้อน เสียหาย มีปัญหาเพราะคนรอบข้าง
อักษรวรรค จ ฉ ช ซ ฌ ญ นำหน้าชื่อ มีความก้าวหน้า ราบรื่น ทำสิ่งใดๆ ประสบความสำเร็จ เด่นด้านสุขภาพที่ดี
อักษรวรรค ฎ ฏ ฐ ฑ ณ นำหน้าชื่อ จะมีชื่อเสียง จะก้าวหน้า มีความมั่นคง
อักษรวรรค ด ต ท ธ น นำหน้าชื่อ เป็นอักษรที่ดี จะเจริญรุ่งเรือง มีโชค เด่นดัง
อักษรวรรค บ ป พ ฟ ผ ฝ ภ ม นำหน้าชื่อ จะมีที่อยู่อาศัย มีความมั่นคงของชีวิตดี มักสำเร็จสมหวัง มีโชค
อักษรวรรค ย ร ล ว นำหน้าชื่อ จะเดินทางไกลต่างประเทศ จะได้หลักทรัพย์ดี มั่นคง
อักษรวรรค ส ศ ษ ห ฬ ฮ นำหน้าชื่อ มีคนสนับสนุน ช่วยเหลือ เดินทางต่างประเทศ ย้ายที่อยู่อาศัย

 

ท่านที่เกิดวันอังคาร
สระนำหน้าชื่อ เช่น เอ แอ โอ จะทำให้คุณเป็นคนที่มีผู้ช่วยเหลือ ผู้ใหญ่เมตตา จะได้รับสิ่งดีๆ เพราะผู้ใหญ่
อักษรวรรค ก ข ค ง นำหน้าชื่อ จะเกิดมลทิน สิ่งที่ไม่ดี ถูกใส่ร้าย มีปัญหา เกิดเรื่องราวที่ไม่ดี มีความเสียหาย
อักษรวรรค จ ฉ ช ซ ฌ ญ นำหน้าชื่อ จะมีบริวารมาก มีเพื่อนมาก สังคมดี
อักษรวรรค ฎ ฏ ฐ ฑ ณ นำหน้าชื่อ เด่นเกี่ยวกับสุขภาพ ความแข็งแรง
อักษรวรรค ด ต ท ธ น นำหน้าชื่อ จะมีชื่อเสียง โดดเด่น มีความก้าวหน้า ความสำเร็จ
อักษรวรรค บ ป พ ฟ ผ ฝ ภ ม นำหน้าชื่อ จะเจริญรุ่งเรือง มียศมาก มีความสำเร็จสูง
อักษรวรรค ย ร ล ว นำหน้าชื่อ มักอยู่ไม่ติดที่ มีการเดินทาง เปลี่ยนแปลงง่าย มักเจ้าโทสะ อารมณ์ร้าย
อักษรวรรค ส ศ ษ ห ฬ ฮ นำหน้าชื่อ มีการเดินทาง โยกย้ายถิ่นฐานบ่อย ไม่ติดที่

 

ท่านที่เกิดวันพุธ
สระนำหน้าชื่อ เช่น เอ แอ โอ จะได้เดินทาง ย้ายถิ่นฐาน มีผู้ช่วยเหลือ มีคนอุปการะดี
อักษรวรรค ก ข ค ง นำหน้าชื่อ ขาดความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ มีอุปสรรค มีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้น มักถูกใส่ร้าย
อักษรวรรค จ ฉ ช ซ ฌ ญ นำหน้าชื่อ มีอุปสรรค มีปัญหาเพราะคนอื่น เสียหายเพราะอารมณ์ร้อน อารมณ์ร้าย
อักษรวรรค ฎ ฏ ฐ ฑ ณ นำหน้าชื่อ เด่นเกี่ยวกับสุขภาพ มีผู้ใหญ่เอ็นดู เมตตา
อักษรวรรค ด ต ท ธ น นำหน้าชื่อ ประสบความสำเร็จ สมหวัง หน้าที่การงานดี
อักษรวรรค บ ป พ ฟ ผ ฝ ภ ม นำหน้าชื่อ มีชื่อเสียง เด่นดัง ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
อักษรวรรค ย ร ล ว นำหน้าชื่อ มีความมั่นคงดี มีฐานะดี ร่ำรวย มีโชค
อักษรวรรค ส ศ ษ ห ฬ ฮ นำหน้าชื่อ จะได้เดินทางไกล มีบ้าน มีรถ มีที่อยู่อาศัย

 

ท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี
สระนำหน้าชื่อ เช่น เอ แอ โอ จะได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากญาติมิตร ผู้ใหญ่ สำเร็จในหน้าที่การงาน
อักษรวรรค ก ข ค ง นำหน้าชื่อ ย้ายถิ่นฐาน มีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย มีความวุ่นวายกับคนรอบข้าง
อักษรวรรค จ ฉ ช ซ ฌ ญ นำหน้าชื่อ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีโอกาสได้เดินทางไกล
อักษรวรรค ฎ ฏ ฐ ฑ ณ นำหน้าชื่อ จะมีคนช่วยเหลือ ได้รับความสำเร็จเพราะมีคนดัน
อักษรวรรค ด ต ท ธ น นำหน้าชื่อ ระวังชื่อเสียงเสียหาย เกิดความยุ่งยากเพราะปัญหาเก่าๆ เดิมๆ
อักษรวรรค บ ป พ ฟ ผ ฝ ภ ม นำหน้าชื่อ จะเกิดความสำเร็จเพราะมีผู้ใหญ่เมตตา ช่วยเหลือ มีความก้าวหน้าในชีวิต
อักษรวรรค ย ร ล ว นำหน้าชื่อ มีโอกาสได้บ้าน ที่อยู่อาศัย มีความมั่นคงในฐานะ หน้าที่การงาน
อักษรวรรค ส ศ ษ ห ฬ ฮ นำหน้าชื่อ มีโอกาสได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง มีหน้าที่การงานดีขึ้น

ท่านที่เกิดวันศุกร์
สระนำหน้าชื่อ เช่น เอ แอ โอ ช่วงปีนี้จะมีความสำเร็จ สุขภาพดี ความแข็งแรง ก้าวหน้ามากขึ้น
อักษรวรรค ก ข ค ง นำหน้าชื่อ ให้ระวังเรื่องเสียหาย ถูกใส่ร้าย เกิดคดีความ
อักษรวรรค จ ฉ ช ซ ฌ ญ นำหน้าชื่อ จะมีความก้าวหน้า ผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุน ได้เดินทางไกล
อักษรวรรค ฎ ฏ ฐ ฑ ณ นำหน้าชื่อ จะมีหลักทรัพย์ สำเร็จในหน้าที่การงาน มีความเจริญรุ่งเรือง
อักษรวรรค ด ต ท ธ น นำหน้าชื่อ ความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเดินทางไกล ความสมหวังด้านงาน
อักษรวรรค บ ป พ ฟ ผ ฝ ภ ม นำหน้าชื่อ มีผู้ใหญ่เกื้อกูลช่วยเหลือ ส่งเสริม ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
อักษรวรรค ย ร ล ว นำหน้าชื่อ โยกย้ายถิ่นฐาน ออกจากงาน อึดอัด มีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย
อักษรวรรค ส ศ ษ ห ฬ ฮ นำหน้าชื่อ เหน็ดเหนื่อยเพราะคนรอบข้าง เปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน เดินทางไกล

 

ท่านที่เกิดวันเสาร์
สระนำหน้าชื่อ เช่น เอ แอ โอ มีความมั่นคงของชีวิต ได้หลักทรัพย์ มีบ้านที่อยู่อาศัย ความสำเร็จในหน้าที่การงาน
อักษรวรรค ก ข ค ง นำหน้าชื่อ มีปัญหา มีอุปสรรค การเดินทางขัดข้อง เสียหายเพราะความไม่ชัดเจน
อักษรวรรค จ ฉ ช ซ ฌ ญ นำหน้าชื่อ มีผู้คนบริบาลเกื้อกูลส่งเสริม ช่วยเหลือทำให้สำเร็จ สมหวัง
อักษรวรรค ฎ ฏ ฐ ฑ ณ นำหน้าชื่อ มีปัญหาเพราะสุขภาพ คิดมาก เสียประสาท เสียหายเพราะคำพูด
อักษรวรรค ด ต ท ธ น นำหน้าชื่อ ผู้ใหญ่ส่งเสริม ช่วยเหลือ หน้าที่การงานดี
อักษรวรรค บ ป พ ฟ ผ ฝ ภ ม นำหน้าชื่อ เกี่ยวกับสุขภาพดี หายจากโรคภัยต่างๆ
อักษรวรรค ย ร ล ว นำหน้าชื่อ จะได้บ้าน ได้ที่อยู่อาศัยดี หลักฐานมั่นคงมากขึ้น
อักษรวรรค ส ศ ษ ห ฬ ฮ นำหน้าชื่อ เกิดความสำเร็จ สมหวัง ทำสิ่งใดๆ เจริญรุ่งเรือง

 

ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ กลางวัน (ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น.)
สระนำหน้าชื่อ เช่น เอ แอ โอ เป็นต้น จะมีผู้ใหญ่เกื้อกูล ช่วยเหลือ มีความสำเร็จ
อักษรวรรค ก ข ค ง นำหน้าชื่อ มีความเสียหายเรื่องของสุขภาพ ป่วยบ่อย มีปัญหา มีความขัดข้องต่างๆ
อักษรวรรค จ ฉ ช ซ ฌ ญ นำหน้าชื่อ จะมีชื่อเสียง ได้รับความสำเร็จ จะโด่งดัง มีความเจริญราบรื่น คล่องตัว
อักษรวรรค ฎ ฏ ฐ ฑ ณ นำหน้าชื่อ จะทำให้เกิดความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ สุขภาพเด่นไปในทางที่ดี
อักษรวรรค ด ต ท ธ น นำหน้าชื่อ จะเกิดความสำเร็จ มีความมั่นคงของชีวิต มีโอกาสได้บ้าน ได้ที่อยู่อาศัย การเงินที่ดี
อักษรวรรค บ ป พ ฟ ผ ฝ ภ ม นำหน้าชื่อ จะได้เดินทางไกล มีความก้าวหน้า มีความสำเร็จเพราะความขยัน อดทน
อักษรวรรค ย ร ล ว นำหน้าชื่อ มีโอกาสได้บ้าน ที่อยู่อาศัย มีคนช่วยเหลือ สร้างฐานะ
อักษรวรรค ส ศ ษ ห ฬ ฮ นำหน้าชื่อ จะเกิดปัญหา มีความเสียหาย เรื่องร้ายๆ ความไม่ดี ไม่งาม เหนื่อยเป็นทวีคูณ อุบัติเหตุ

 

ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ กลางคืน (ตั้งแต่เวลา 18.00 – 5.59 น.)
สระนำหน้าชื่อ เช่น เอ แอ โอ จะได้ผู้ใหญ่เมตตาช่วยเหลือ เกิดความเจริญในหน้าที่การงาน
อักษรวรรค ก ข ค ง นำหน้าชื่อ สิ่งที่ดีกลับกลายเป็นร้าย ระวังถูกใส่ร้าย มีปัญหา มัวหมอง
อักษรวรรค จ ฉ ช ซ ฌ ญ นำหน้าชื่อ จะได้บ้าน ได้ที่อยู่อาศัย มีความก้าวหน้าของชีวิต
อักษรวรรค ฎ ฏ ฐ ฑ ณ นำหน้าชื่อ เหน็ดเหนื่อย ชีวิตเคร่งเครียดมากขึ้น มีอุปสรรค
อักษรวรรค ด ต ท ธ น นำหน้าชื่อ มีความสำเร็จ มีชื่อเสียง มีความก้าวหน้า
อักษรวรรค บ ป พ ฟ ผ ฝ ภ ม นำหน้าชื่อ ระวังจะเกิดความขัดแย้ง เสียหายเพราะความถือดี
อักษรวรรค ย ร ล ว นำหน้าชื่อ มีโอกาสซื้อบ้าน ได้ที่ดิน ได้มรดก เกิดความสำเร็จ
อักษรวรรค ส ศ ษ ห ฬ ฮ นำหน้าชื่อ มีโอกาสเดินทางไกล มีความก้าวหน้าเพราะการโยกย้ายถิ่นฐาน

ขอขอบคุณที่มา Sanook Horoscope

แชร์บทความนี้

ดูดวงฟรี 1 คำถาม กับหมอดูพันทิปชื่อดัง แอดไลน์

บทความดูดวงแม่นๆ ทุกวัน กดไลค์